logo
Aprèn és un centre d'estudis que fa classes de reforç des d'infantil fins a la universitat. Classes d'idiomes per a nens/es, joves i adults.

Idiomes

Classes de reforç

Preparació Exàmens

Extraescolars

Empreses/Ajuntaments

Per contactar amb nosaltres
Si esteu interessats a contactar amb nosaltres, aquí trobareu com fer-ho, ens posarem en contacte el més aviat possible.

972-495-705

info@aprenestudis.cat

Ctra. Santa Coloma, 67 17180 Vilablareix

972-495-705

Ctra. Santa Coloma, 67 17180 Vilablareix

Top
PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (MAJORS 25 i 45 ANYS)

Qui pot fer la prova?

Aquesta prova està adreçada a totes aquelles persones majors de 25 i 45 anys respectivament que vulguin accedir a la universitat i que no tinguin superades les PAU ni estiguin en possessió de cap títol de formació professional o titulació universitària.

Com treballem?

Professors especialitzats en les diferents assignatures que t’ajudaran a assolir els conceptes i continguts necessaris per poder superar la prova.

Aplicació dels continguts teòrics a través de la realització de models d’exàmens de convocatòries anteriors. Classes pràctiques.

Utilització de les TIC i noves tecnologies a l’aula.

Campus virtual on hi trobaràs tots els materials del curs.

Classes en grups reduïts o individuals.

Si tens més de 25 o 45 anys i vols accedir a la universitat, nosaltres et podem ajudar.

Quines modalitats de curs oferim?

En funció de les assignatures que vulguis preparar, t’oferim diverses modalitats de curs. Només has de triar la que més s’ajusti a les teves necessitats!

Majors de 25 anys

Matèries incloses en el curs

Totes les matèries comunes

  • Comentari de text
  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera

Nombre hores de classe

8 hores de classe setmanals

Matèries incloses en el curs

Totes les matèries comunes (les mateixes de la modalitat 1) + dues matèries específiques a elecció de l’alumne.

Nombre hores de classe

12 hores de classe setmanals

Matèries incloses en el curs

Preparació d’alguna matèria comuna o específica concreta a elecció de l’alumne

Nombre hores de classe

Es realitzaran dues hores a la setmana de classe per a cada matèria que es vulgui preparar

Majors de 45 anys

Matèries incloses en el curs

Totes les matèries comunes

  • Comentari de text
  • Llengua catalana
  • Llengua castellana

Nombre hores de classe

6 hores de classe setmanals

Matèries incloses en el curs

Preparació d’alguna matèria comuna a elecció de l’alumne

Nombre hores de classe

Es realitzaran dues hores a la setmana de classe per a cada matèria que es vulgui preparar.

Per a obtenir més informació sobre l’estructura de la prova i les assignatures concretes de cada fase accedix al PDF explicatiu.

Per poder veure models d’exàmens de convocatòries anteriors clica en els següents enllaços:

INFORMA-TE'N