logo
Aprèn és un centre d'estudis que fa classes de reforç des d'infantil fins a la universitat. Classes d'idiomes per a nens/es, joves i adults.

Idiomes

Classes de reforç

Preparació Exàmens

Extraescolars

Empreses/Ajuntaments

Per contactar amb nosaltres
Si esteu interessats a contactar amb nosaltres, aquí trobareu com fer-ho, ens posarem en contacte el més aviat possible.

972-495-705

info@aprenestudis.cat

Ctra. Santa Coloma, 67 17180 Vilablareix

972-495-705

Ctra. Santa Coloma, 67 17180 Vilablareix

Top
PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)

Qui pot fer la prova?

Aquesta prova està adreçada a totes aquelles persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o una altra titulació equivalent. Per poder realitzar la prova d’accés cal tenir 17 anys o més.

Com treballem?

Professors especialitzats en les diferents assignatures que t’ajudaran a assolir els conceptes i continguts necessaris per poder superar la prova.

Aplicació dels continguts teòrics a través de la realització de models d’exàmens de convocatòries anteriors. Classes pràctiques.

Utilització de les TIC i noves tecnologies a l’aula.

Campus virtual on hi trobaràs tots els materials del curs.

Classes en grups reduïts o individuals.

Si estàs interessat en accedir a cicles formatius de grau mitjà i necessites preparar la prova d’accés, nosaltres et podem ajudar.

Quines modalitats de curs oferim?

La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà s’estructura en tres fases obligatòries. Així, en funció de les assignatures que vulguis preparar, t’oferim tres modalitats de curs diferents. Simplement, escull l’opció que més s’ajusti a les teves necessitats!

Matèries incloses en el curs

Totes les matèries comunes

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera
  • Socials i ciutadania

Nombre hores de classe

8 hores de classe setmanals

Matèries incloses en el curs

Totes les matèries comunes (les mateixes de la modalitat 1) + totes les matèries específiques.

  • Interacció amb el món físic
  • Tecnologia
  • Matemàtiques

Nombre hores de classe

14 hores de classe setmanals

Matèries incloses en el curs

Preparació d’alguna matèria comuna o específica concreta a elecció de l’alumne

Nombre hores de classe

Es realitzaran dues hores a la setmana de classe per a cada matèria que es vulgui preparar

Per a obtenir més informació sobre l’estructura de la prova i les assignatures concretes de cada fase accedeix al PDF explicatiu.

Per poder veure models d’exàmens de convocatòries anteriors clica en el següent enllaç:

Mostres exàmens GFGM

INFORMA-TE'N